Obchodní podmínky pronájmu gastro zařízení:

1) Minimální doba zapůjčení je 24 hodin. Při překročení lhůty navrácení zařízení je pronajímatel oprávněn účtovat každý započatý den jako další zápůjčku na 24 hodin. Nejzazší hodina pro vrácení je do 12:00 ve stanovený den

2) Základní ceny pronájmu jsou stanoveny v ceníku na úvodní stránce nabídky

3) NZařízení se vrací umyté, čisté a nepoškozené! Při vrácení znečištěného nádobí bude účtován poplatek na čištění a dezinfikaci ve výši 1.500 - 2.000,- Kč bez DPH 21%.

4) Při zapůjčení může být požadována kauce až v celkové ceně zboží.

5) Před pronájmem si připravte občanský průkaz jako doklad totožnosti.

6) Rozbité, ztracené nebo jinak poškozené zařízení bude při vrácení účtováno v cenách nového zboží, které budou předloženy na vyžádání.

7) Za bezpečnost práce se zapůjčeným zařízením nebo zařízením zodpovídá výhradně nájemce. Pronajímatel nezodpovídá za žádné škody či újmy způsobené používáním zapůjčeného zařízení.

8) Veškeré zapůjčené zboží zůstává i po dobu zápůjčky majetkem pronajímatele.

9) Podpisem smlouvy / předávacího protkolu o pronájmu stvrzuje nájemce podmínky tohoto půjčovního řádu.


Jakékoliv dotazy ohledně pronájmu rádi zodpovíme i telefonickou formou na čísle +420 736 764 431, nebo na e-mail gastrotechnologie@gmail.com